TSO & BSO

TSO (Tussenschoolse opvang)

We werken volgens het 5-gelijkedagenmodel.
Concreet betekent het model het volgende:
• Er zijn vijf identieke schooldagen, van 08.30 tot 14.00 uur.
• Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
De lunch
Alle kinderen eten met hun leerkracht in de klas. Het eten is een lesgebonden activiteit en duurt 15 minuten.

BSO (Buitenschoolse opvang)

In Gasselte zijn meerdere organisaties waar kinderen door professioneel personeel opgevangen kunnen worden.