Schooltijden & Vakanties 2023-2024

Schooltijden

De lesroosters zijn opgesteld met het totaal aantal geplande uren per week. De roosters zijn opgenomen in de klassenmap. Onze roosters zijn zo opgesteld dat we voldoen aan de wettelijke eisen. Jaarlijks publiceren wij in onze schoolgids het rooster van vakanties en vrije dagen. Deze opzet wordt (jaarlijks) met de medezeggenschapsraad besproken

Ten aanzien van de verplichte onderwijstijd schrijft de wet voor, dat er in moet worden voorzien dat

  1. de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen;
  2. de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen;
  3. de kinderen ten hoogste 5, 5 uur per dag onderwijs mogen ontvangen.

Pauze:

Wij pauzeren iedere ochtend van 10.00 tot 10.15 uur en van 12.00 – 12.30 uur. De leerlingen spelen bij mooi weer buiten onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen klas.

Zoemer:

De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd. Alle leerlingen gaan dan naar binnen en om half negen gaat de tweede zoemer. Dit is het teken dat de lessen daadwerkelijk beginnen.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken we volgens  het 5-gelijkedagenmodel.

Concreet betekent het model het volgende:

08.30 uur – 10.15 uur les
10.15 uur – 10.30 uur fruitpauze
10.30 uur – 12.00 uur les
12.00 uur – 12.30 uur pauze
12.30 uur – 14.00 uur les
   
  • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Er is een lunchpauze van 15 minuten met de leerkracht in de klas.

In het schoolplan is een overzicht te zien van een gespecificeerd lesrooster. Hierin is af te lezen hoeveel onderwijstijd wij per vakgebied besteden.

Vakantierooster

Vakanties en vrije dagen worden via het ouderportaal onder het kopje agenda gecommuniceerd.

Het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024  ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie23-10-202327-10-2023
Kerstvakantie25-12-20235-1-2023
Voorjaarsvakantie19-2-202423-3-2024
Pasen29-3-20241-4-2024
Meivakantie29-4-202410-5-2024
Hemelvaart9-5-20249-5-2024
Pinksteren20-5-202420-5-2024
Zomervakantie22-7-202422-7-2024De margedagen voor dit ( 2022-2023) schooljaar:

13 november 2023
9 februari 2024
10 april 2024
21 juni 2024
24 juni 2024