Openbare basisschool ‘De Dobbe’

Een stukje geschiedenis van onze school. In het boek “De Gasselter Schoolgeschiedenis” van Jan Kroezenga en Bart Veenstra kunnen we lezen, dat er al voor de kerkhervorming van 1598 hier ter plaatse onderwijs werd gegeven. Over de bouw en inrichting van de school tot aan het einde van de 18e eeuw is echter niets bekend.

De eerste school waarvan meer bekend is wordt gebouwd op de plaats van de tegenwoordige muziekkoepel (hoek Dorpsstraat/Kerkstraat). Het is 2 september 1955 als in Gasselte de “Burgemeester Sikkensschool” in gebruik wordt genomen. Een voor die tijd unieke “openluchtschool voor gezonde kinderen”. De kleuterschool “De Zandkoel” wordt op 16 juni 1958 officieel geopend. Met de invoering van de Wet op het basisonderwijs op 1 augustus 1985 worden kleuterschool en lagere school één basisschool. De huisvesting blijft echter in twee gebouwen. Na heel veel moeite en inspanning van vele zijden wordt in het voorjaar van 1995 gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw. De nieuwbouw wordt gerealiseerd tussen de bestaande kleuterschool en Dorpshuis “De Trefkoel”. Op die manier ontstaat een prachtig nieuw multifunctioneel onderkomen.

Op 1 november 1995 wordt “de Dobbe” officieel in gebruik genomen. Het schoolgedeelte telt vijf klaslokalen plus bijbehorende andere ruimtes. Drie lokalen beschikken over een werkzolder. Echt uniek is de aan de natuurlijke omgeving grenzende speelgelegenheid. De Dobbe is een openbare basisschool. Het is de enige basisschool in de woongemeenschap Gasselte / Kostvlies. Nagenoeg alle kinderen in de basisschoolleeftijd bezoeken onze school.